Geachte ondernemer(s),

Ongetwijfeld hebt u de afgelopen maanden uit de krant vernomen dat de gemeente een aantal  bestuurders uit de Chinese stad JIANGMEN (Provincie Guangdong) heeft ontvangen in oktober j.l. Ook de Stichting Guangdong Federatie in Nederland was daarbij aanwezig evenals vertegenwoordigers van de European China Friendship Association (ECFA).

Tijdens genoemde bijeenkomst heeft de gemeente ook een uitnodiging ontvangen voor een tegenbezoek, al dan niet met ondernemers uit onze gemeente. Daarom willen wij middels dit schrijven een oproep doen aan belangstellende ondernemers die willen meegaan om de markt te verkennen.

De gemeente heeft hierbij assistentie gekregen van ITIC, ECFA en de Stichting Guandong Federatie. De eindverantwoordelijkheid van deze oriëntatiereis ligt bij de heer Dr. Jan Siemons, de voormalige directeur van het NCH en de huidige directeur van “International Trade & Investment Center”(ITIC). De voorzitter van de ECFA is de voormalige burgemeester van Venhuizen/Medemblik, de heer R. Ho Ten Soeng.  De voorzitter van Stichting Guandong Federatie is de heer Frank Man.

Het programma stelt u in staat:

  • in contact te komen met Chinese overheden en counterparts (matchmaking)
  • meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de markt in China
  • de specifieke situatie in de bezochte regio’s beter te leren kennen
  • bedrijfsbezoeken bij te wonen

Indien u belangstelling hebt om de reis mee te maken kunt u dit aangeven door het onderstaand strookje in te vullen en te retourneren aan de heer drs.H.Buseman van de gemeente Purmerend. De ECFA en ITIC zullen ook aanwezig zijn op die avond. Zij kunnen u helpen om bij het RVO in aanmerking te komen voor een missievoucher ter waarde van 50% van de deelnameprijs die de organisator u in rekening brengt tot maximum van €1500,- indien u voor het eerst de Chinese markt betreedt. De reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. Vooral als u een innovatief bedrijf hebt is het zeer de moeite waard deel te nemen aan zo’n reis. Er kunnen maximaal 30 deelnemers mee! Wie eerst komt eerst maalt.

Wij hopen u op bedoelde informatiebijeenkomst te ontmoeten om het programma en de deelnemerskosten te bespreken,

H.Buseman

M.Groenteman

J.Siemons